Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Bc. Andrea Musilová
sídl. E. Beneše 3915/20, 796 03 Prostějov
IČ: 016  08 878

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.koreniodtetiny.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím , na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: koření a kořenící směsi se již nemíchají, nejsou zrovna namíchány, nebo se nedodávají přes internetový obchod. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 15 dní od převzetí objednávky. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a vyexpedována kupujícímu.
Při odstoupení od smlouvy po provedení expedice, nebo nepřevzetí objednaných produktů, má dodavatel  právo účtovat odběrateli storno poplatky ve výši skutečných nákladů - dopravné, poštovné, balné a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty objednaných produktů.

4. Informace o produktech

Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o koření, bylinkách a kořenících směsích, které nabízí. Zejména název, kód, složení směsi, koncovou cenu za produkty v Kč,  informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku produktů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

5. Jak nakupovat

Každý návštěvník našeho obchodu má možnost využívat košík. Ten umožňuje ukládat položky v dočasném košíku. Jakmile zákazník opustí obchod, bude obsah košíku vyprázdněn. K dokončení objednávky je pořeba se přihlásit. V případě, že ještě nemáte vytvořené konto je potřeba se registrovat. Registrace v obchodě má mnoho výhod:

- budete vždy neprodleně e-mailem informováni o změně stavu Vaší objednávky
- po přihlášení si můžete prohlédnout detaily všech předchozích objednávek
- každý zákazník může mít pod účtem několik adres a v objednávce si vybere, která z adres má být fakturační a na kterou adresu mu zásilku odešleme

6. Proces objednání, dodací podmínky

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí našich stránek www.koreniodtetiny.cz.
Prodávající zasílá objednané zboží službou PPL na zákazníkem uvedenou adresu za cenu 110Kč za balík. Poplatek za dobírku je 20Kč.

Prodávající může také objednané zboží zaslat Českou poštou doporučeně na dobírku, nebo doporučeně bez dobírky při úhradě na bankovní účet prodávajícímu. Pokud se kupující rozhodne pro zaslání zboží Českou poštou,bude mu účtován poplatek za přepravu ve výši 110 Kč. Pokud bude zboží zasláno doporučeně na dobírku, k ceně zboží se připočítá poplatek za dobírku 20Kč. Pokud zákazník zaplatí objednávku předem bankovním převodem, je částka za zaslání Českou poštou 110Kč.

Zboží je možné si nechat zaslat také službou Zásilkovna, kdy cena dopravy činí 69Kč a poplatek za dobírku 30Kč. Pokud zákazník zvolí způsob platby bankovní převod, je cena dopravy u Zásilkovny pouze 69Kč.

Objednávky vyřizujeme od pondělí až pátek od 9 - 17 hodin. Za dobu přepravy je považováno nejvýše 7 dní.

Pokud si zákazník zvolí způsob platby BANKOVNÍ PŘEVOD,  zboží zasíláme až po připsání částky na náš bankovní účet.
Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím  fakturu na toto zboží.
V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

7. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

8. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady (adresa objednatele apod.). Případné vady je kupující povinen neprodleně ohlásit naší firmě. Za vady vzniklé během přepravy neručíme.

Postup při reklamaci:
informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně.
Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Zákony a předpisy:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na našich telefonních číslech, které najdete v záložce kontakty.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


CELÝ TÝM KOŘENÍ OD TETINY VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ V NAŠEM E-SHOPU. :-)